Spalvotas izeminimas

Elektrostatinio įžeminimo užduotis yra sumažinti degių medžiagų sprogimo riziką dėl elektrostatinės kibirkšties pliūpsnio. Dažniausiai tai siejama su degių dujų, miltelių ir skysčių transportavimu ir apdorojimu.

Įvairių formų elektrostatinis įžeminimas. Praktiškiausi ir mažiausiai sudėtingi modeliai taip pat būna su įžeminimo spaustuku. Pažangesniuose ir technologiškai pažangesniuose yra įžeminimo apsauga, leidžianti išpilti ar pervežti gaminį, kai tinkamai prijungtas įžeminimas.

Elektrostatinis įžeminimas dažniausiai atliekamas pakraunant ar iškraunant geležinkelio ir kelių cisternas, cisternas, statines, taip vadinamas dideli krepšiai ar proceso įrenginių elementai.

Užpildžius ar ištuštinus skirtingo tūrio rezervuarus (pvz., Rezervuarus su milteliais, granulėmis, skysčiais, gali įvykti pavojingi elektrostatiniai krūviai. Jų kilmės šaltinis tikriausiai neviršija maišančių, pumpuojamų ar purškiančių degių medžiagų. Elektros krūviai atsiranda liečiantis ar perduodant atskiras daleles. Elektros krūvį riboja paviršių, kurie liečiasi tarpusavyje, elektrostatinės savybės. Dėl glaudaus ir greito ryšio su įžeminimu ar neįkrautos problemos gali atsirasti trumpas srovės impulsas, kuris iš esmės bus vieša kibirkštis.Nepakankamas rūpinimasis kibirkščių išleidimu gali uždegti alkoholio ir oro mišinį, kuris rodo sprogimą arba blogą sprogimą. Elektrostatinis įžeminimas pašalina sprogimo riziką dėl kontroliuojamo elektrostatinių krūvių iškrovimo.